Bericht betreffende de bescherming van je persoonsgegevens

bpost NV van publiek recht, Muntcentrum, 1000 Brussel (hierna “bpost” genoemd), verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke je persoonsgegevens die door de Mobi worden geregistreerd (zoals je stamnummer, GPS-geolokalisatie op het moment van bijvoorbeeld de levering van een pakje) in het kader van haar gerechtvaardigd belang en dit om:

  • de veiligheid tijdens je werk te verzekeren en een ecologisch rijgedrag te bevorderen;
  • het transport en de logistiek te organiseren en de bestaande procedures te optimaliseren;
  • de mogelijkheden te verbeteren om op het leveringsuur van de pakjes van de bestemmelingen te anticiperen;
  • de met de bestemmelingen van de pakjes gedeelde voorspelling van de tijdblokken te verbeteren, de kwaliteit van de dienst te verbeteren om het aantal oproepen en klachten van de klanten te verminderen;
  • de opvolgingsdienst voor de pakjes te verzekeren (Track and Trace)
  • je te helpen bij de uitoefening van je werk;
  • info te verzamelen over bewijzen van ernstige tekortkomingen in de integriteit (zoals diefstal, fraude, corruptie) en de onderzoeken over deze incidenten te voeren om jouw bescherming en de bescherming van de goederen van het bedrijf en haar klanten te waarborgen.

Voor alle bijkomende informatie over de verwerking, de bewaartermijn van uw door de Mobi geregistreerde persoonsgegevens en de rechten die u heeft, verwijzen wij u naar de documentatie op bpost4me -> HR4me -> Regulation -> Employee notice &GDPR.